Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama; Bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak bir amacın, düşüncenin doğaçlama, rol yapma gibi tekniklerden yaralanılarak canlandırılmasıdır.

Akademiden Sanat’ta bu eğitim çocuk gelişim uzmanı ve aynı zamanda ünlü tiyatro sanatçısı Tuğçe Karabayır ve Erkan Karadeniz tarafından verilmektedir. Bu eğitimler sayesinde çocuklarımızın zekasında yeni kulvarlar açılmakta ve öğrenmeyi öğrenmektedirler.